Joensuun Popmuusikot ry

Hankkeet

Pumppu Pro -hanke

Pumppu Pro jatkaa Pumppu013-hankkeessa aloitettuja toimenpiteitä maakunnan musiikkialan kehittämiseksi. Hanke tukee biisintekijöitä ja bändejä matkalla kohti ammattilaisuutta ja sparraa pohjoiskarjalaisten lauluntekijöiden sävellyksiä ja sanoituksia paremmiksi alan huippujen avulla.

Pumppu Pro-hanke järjestää pohjoiskarjalaisille muusikoille biisilinnaleirejä ja tuotantokoulutuksia sekä tarjoaa uusille ja vanhoille musiikkialan yrittäjille yritysneuvontapalveluita. Hankkeen ytimeen kuuluu musiikkialan kehittämiseen liittyvät toimenpiteet ja koulutustarpeet, joihin olemassa olevat oppilaitokset eivät suoraan tarjoa opetusta. Pumppu Pro lisää yhteistyötä paikallisten musiikkialan oppilaitosten ja yrittäjien välillä ja tekee näkyväksi erilaisia työllistymisvaihtoehtoja ja urapolkuja.

Hanke toteutetaan 1.1.2016–31.5.2017 välisenä aikana ja hanketta rahoittavat Etelä-Savon ELY-keskus ja Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö Josek Oy. Hankkeen kustannusarvio on 103 537 euroa ja projektin hallinnoinnista vastaa Joensuun Popmuusikot ry.

 • Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
 • Euroopan sosiaalirahasto
 • Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö Josek Oy
 • Vipuvoimaa EU:lta

Joensuu Rock Academy -hanke

Joensuu Rock Academy -hankkeen tavoitteena on edistää musiikin avulla nuorten osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja arjen hallintaa. Hankkeen tavoitteena on ennaltaehkäistä nuorten sosiaalista ja henkistä syrjäytymistä osallistamalla hankkeen kohderyhmän nuoret mielekkääseen, säännönmukaiseen ja tavoitteellisen toimintaan, jota tarjotaan bändivalmennusohjelman, musiikkipainotteisen koulutuksen ja pienryhmätoiminnan avulla.

Hankkeessa avustetaan nuoria selkeyttämään omia ammatillisia tavoitteitaan sosiaalisen vahvistamisen ja vertaistuen avulla. Hankkeessa parannetaan nuorten opiskelu- ja työelämävalmiuksia. Hankkeessa luodaan ohjausmalli, joka pyritään juurruttamaan osaksi maakunnan nuoriso-ohjausta. Joensuu Rock Academy innostaa, osallistaa ja motivoi nuoria omaehtoiseen ja tavoitteelliseen musiikin harrastamiseen ottaen huomioon eri tilanteissa olevien nuorten tarpeet.

Hanke toteutetaan 1.5.2015–30.6.2017 välisenä aikana ja hanketta rahoittavat Etelä-Savon ELY-keskus ja Joensuun Kaupunki. Hankkeen kustannusarvio on 323 192 euroa ja projektin hallinnoinnista vastaa Joensuun Popmuusikot ry.

 • Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
 • Euroopan sosiaalirahasto
 • Joensuun kaupunki
 • Vipuvoimaa EU:lta

Pumppu 013-hanke

Pumppu 013 -hankkeen tarkoituksena on parantaa pohjoiskarjalaisten musiikintekijöiden liiketoimintamahdollisuuksia ja tukea lahjakkaita tekijöitä ammattimaisempaan toimintaan. Hankkeessa edistetään maakunnan musiikkiliiketoimintaa ja keskitytään toimenpidetasolla pohjoiskarjalaisten musiikintekijöiden tukemiseen, kouluttamiseen sekä liiketoiminnallisen ajattelun ja osaamisen kasvattamiseen, jotta maakunnassa nousisi esiin uusia musiikkialan ammattilaisia. Hankkeessa toteuttaan toimialaa ja musiikintekijöitä monipuolisesti kehittäviä toimenpiteitä, joista keskeisimpänä on musiikintekijöiden tuotteiden kaupallistaminen eli biisintekotaitojen hiominen taloudellisesti kannattavammaksi toiminnaksi.

Hankkeessa rakennetaan musiikkialan liiketoimintamalleja, joilla tuetaan muusikoiden liiketoimintamahdollisuuksien parantamista. Mallien rakentamisessa hyödynnetään mm. Kirkastamo-hankkeen ja Teosto ry:n valtakunnallisen Pumppu-hankkeen sparrausta ja ohjaustoimintaa. Hanke tekee yhteistyötä valtakunnallisesti ja paikallisesti musiikkitoimialan elinkeinotoiminnan edistämiseksi.

Hanke toteutetaan 1.9.2013–30.4.2015 välisenä aikana ja hanketta rahoittavat Pohjois-Karjalan ELY-keskus ja Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö Josek Oy. Hankkeen kustannusarvio on 222 045 euroa ja projektin hallinnoinnista vastaa Joensuun Popmuusikot ry.

Lue lisää:
Pumppu 013-hankesuunnitelma (PDF-tiedosto, 798 Kt)

 • Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
 • Euroopan sosiaalirahasto
 • Joensuun seudun kehittämisyhtiö Oy
 • Vipuvoimaa EU:lta

Musiikkialan klusteri

Pohjois-Karjalaa pidetään yleisessä keskustelussa musiikkimaakunta, mutta alan edistämiseksi on tehty poikkeuksellisen vähän kehittämistoimenpiteitä. Maakunnan musiikkialan toiminta ja markkinat ovat olleet tähän asti myös melko pirstaloituneita. Musiikkialan klusteri -hanke kokoaa yhteen alan toimijat yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja mahdollistaa tätä kautta maakunnan musiikin ja sen tekijöiden menestymisen.

Musiikkialan klusteri -hankkeessa selvitetään musiikkialan liiketoiminnan volyymia ja työllistävää vaikutusta Pohjois-Karjalassa. Musiikki liittyy läheisesti useisiin eri toimialoihin kuten mainontaan, elokuvateollisuuteen ja peliteollisuuteen, joita pyritään voimakkaasti kehittämään Joensuun seudulla. Hankkeessa tehdään nämä kytkennät ja niiden aluetaloudellinen vaikuttavuus näkyviksi. Hankkeessa vahvistetaan musiikkiin liittyvien yritysten, yhdistysten ja oppilaitosten keskinäistä verkottumista ja tavoitteellista alan kehittämistyötä.

Musiikkialan klusteri -hankkeen tavoitteena on kartoittaa Pohjois-Karjalan musiikkialan toimijat ja nykytila sekä kerätä tilastotietoa alan kokonaisuuden hahmottamiseksi. Lisäksi hankkeen tavoitteena on tehdä Pohjois-Karjalan musiikkialan kehittämis- ja toimenpidesuunnitelma ja perustaa maakuntaan musiikkialan kehittäjäryhmä.

Hankkeen rahoittajina toimivat Pohjois-Karjalan ELY-keskus (85% rahoitusosuus) ja Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö Josek Oy (15% rahoitusosuus). Hanke toteutetaan vuoden 2013 aikana ja toteutuksen kustannusarvio on 50 000 euroa.

Lue lisää: www.popmuusikot.fi/musiikkiala.php

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Niina Hattunen

Puh. 041 750 2665

 • Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
 • Euroopan sosiaalirahasto
 • Joensuun seudun kehittämisyhtiö Oy
 • Vipuvoimaa EU:lta

Harjoitus- ja työtilahotelli

Joensuun seudulla tarvitaan kipeästi harjoittelutiloja yhtyeille ja työtiloja taiteilijoille sekä monenlaisille muille luovan alan yrittäjille. Harjoitus- ja työtilahotelli -hanke selvittää kiinteistöjä ja uudenlaista toimintamallia tilaongelman ratkaisemiseksi. Hanke selvittää Joensuun seudulla erilaisia kiinteistöjä, joiden pohjalta luodaan toimintamalli populaarimusiikin ja esittävän taiteen yritysten, yhteisöjen ja vapaiden toimijoiden keskittymän synnyttämiseksi. Hanke selvittää harjoitus- ja työtilahotellin työ- ja toteutussuunnitelmia, saneeraus- ja liiketoiminnan käynnistämiskustannuksia sekä ratkoo tilan hallinnointiin liittyviä ydinkysymyksiä. Hankkeen tarkoituksena on konkreettisesti saattaa harjoitus- ja työtilahotelli toteutukseen lähitulevaisuudessa.

Hankkeen tavoitteina ovat:

 • Oikeanlaisen kiinteistön löytäminen harjoitus- ja työtilahotelliksi nuoriso- ja kulttuurialan toimijoille
 • Konseptin taloudellisten raamien ja kannattavuuden laskeminen ja vahvistaminen
 • Konseptin toiminnallinen suunnittelu tiiviissä vuorovaikutuksessa tulevien käyttäjien ja vuokralaisten kanssa
 • Monipuolisen ja -alaisen yhteistyöverkoston muodostaminen harjoitus- ja työtilahotellin käyttäjiksi ja tulevaksi yhteisöksi
 • Toimivan ja korkean luomispotentiaalin omaavan yhteisön sitouttaminen harjoitus- ja työtilahotellin kehittämiseksi

Hanke toteutetaan vuoden 2013 aikana ja hanketta rahoittavat Pohjois-Karjalan ELY-keskus (85% rahoitusosuudella) ja Joensuun seudun kehittämisyhtiö Josek Oy (15% rahoitusosuudella). Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 50 000 euroa.

 • Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
 • Euroopan sosiaalirahasto
 • Joensuun seudun kehittämisyhtiö Oy
 • Vipuvoimaa EU:lta

Suurtapahtumat ja Joensuun Laulurinne -hanke

Suurtapahtumat ja Joensuun Laulurinne -hankkeen tarkoituksena on selvittää, mitä Joensuun Laulurinteen alueelta vaaditaan suurtapahtuman järjestämiseksi sekä mitkä ovat alueetta rajaavien toimijoiden, käyttäjien sekä kaupunkilaisten toiveet laulurinteen alueen kehittämisestä. Hanke kerää uutta tietoa ja koostaa suunnitelman Laulurinteen alueen toiminnallisesti kehittämisestä erilaisten tapahtumajärjestäjien näkökulmasta. Samalla hankkeen aikana selvitetään alueelta vaadittavaa tapahtumapalvelumallia ja rakennetaan mallia pysyvälle koordinaatiolle alueen palveluiden organisoimiseksi. Hanke lisää ja kehittää Mehtimäen alueen eri toimijoiden välistä vuoropuhelua.

Hankkeen rahoittajina toimivat Pohjois-Karjalan ELY-keskus (85% rahoitusosuus) ja Joensuun seudun kehittämisyhtiö Josek Oy (15% rahoitusosuus). Hanke toteutetaan vuoden 2013 aikana ja toteutuksen kustannusarvio on 50 000 euroa.

 • Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
 • Euroopan sosiaalirahasto
 • Joensuun seudun kehittämisyhtiö Oy
 • Vipuvoimaa EU:lta

Kohti kansainvälisyyttä

Kohti kansainvälisyyttä on Joensuun Popmuusikoiden hanke, jonka päämäärä on kehittää verkostoja ja osaamista, joiden avulla yhdistyksen tapahtumien sisältöä parannetaan ilman kustannusten nousua. Sekä Ilosaarirockissa, että Rokumentissa on tehty pohjatyötä kansainvälistymiseen, molemmilla tapahtumilla on kansainvälisiä yhteistyökumppaneita ja suuri osa tapahtumien sisällöstä tulee Suomen ulkopuolelta. Verkostoituminen vaatii kuitenkin määrätietoista työtä ja erilaisten mallien kokeilua.

Kohti kansainvälisyyttä -hanketta rahoittavat Pohjois-Karjalan maakuntaliiton maakunnan kehittämisrahasto, Joensuun kaupunki sekä Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Hankkeen kesto on 1.1.2010–31.12.2011.

Kohti kansainvälisyyttä on käynnistänyt Ilosaarirockin markkinointi- ja yhteistyökampanjan Pietarissa. Ilosaarirockin liput olivat myynnissä Venäjällä kesällä 2010 ja työtä jatketaan keväällä 2011. Hanke on kehittänyt Ilosaarirockin mobiilikäsiohjelmaa osana festivaalin ympäristötyötä. Hanke on myös mukana toukokuussa julkaistavassa festivaalin ympäristökampanjassa. Hanke on kehittänyt Rokumentin yhteydessä järjestettävää Ilosaari Summit -ammattilaistapahtumaa, joka järjestetään taas marraskuussa 2011. Lisäksi hanke on mukana monessa pienemmässä festivaaleihin liittyvässä kehitysideassa.

Yhteystiedot:
Projektipäällikkö Petri Varis

Puh. 044 293 6889

Kohti kansainvälisyyttä -hanketta tukevat:

 • Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
 • Joensuun Kaupunki
 • Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Elävä Ilosaari

Elävä Ilosaari -hankkeessa tutkitaan, miten Joensuun keskustassa sijaitsevasta Ilosaaresta syntyy aktiivinen kohtauspaikka kaupunkilaisille ja monipuolinen tapahtumapaikka tapahtumatuottajille. Elävä Ilosaari hahmottelee odotuksia, toiveita ja suuntia Ilosaaren kehittämiselle.

Elävä Ilosaari –hanke toteutetaan alueellisen koheesio- ja kilpailukyky (KOKO) ohjelman rahoituksella ja hanke toteutetaan vuoden 2011 aikana. Elävä Ilosaari toteutetaan yhteistyössä Joensuun kaupungin hallinnoiman Kortteli 48 – luova osaamisyhteisö sekä Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun KuTu – kulttuurista tulevaisuutta hankkeiden kanssa.

 • Koko alue kasvuun
 • Joensuun seudun kehittämisyhtiö Oy

Popkulttuurin uudisrakennuksen organisaation kehittäminen

Kulttuurikeskuksen ja elävän musiikin esittämisareenan synnyttäminen Joensuuhun on ollut Joensuun Popmuusikot ry:n sydäntehtävä lähes koko 2000-luvun, siitä saakka kun Rocklubi Kerubi haudattiin vuonna 2002. Kulttuurikeskuksen mahdollisuuksien selvittämiseksi syntyi Popkulttuurin uudisrakennuksen organisaation kehittämishanke, jonka tavoitteena oli luonnostella kulttuurikeskuksen liiketoiminta- ja sisällönkehittämissuunnitelma. Tavoitteisiin liittyi suunnitelma uudisrakennushankkeen rahoituskonseptista sekä kulttuuritalon arvojen, vision ja mission tuotteistaminen. Tavoitteena oli myös, että hanke luonnostelee popkulttuurin uudisrakennuksen kehittämiseksi toiminta- ja investointisuunnitelman, joka tukee koko maakunnan luovien alojen kehittymistä.

Hankkeen toteutuksen aikana selvitettiin useita eri konsepteja kulttuurikeskukselle ja lopputuloksena syntyi suunnitelma Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiön omistaman Karjalantalon uudistamisesta alueelliseksi rytmimusiikin keskukseksi.

Hanke toteutettiin 1.7.2008-31.12.2010 ja hankkeen tukijoina toimivat Pohjois-Karjalan maakuntaliitto (EAKR) sekä Joensuun kaupunki.

Lue lisää:
Pohjois-Karjalan asukkaiden käsityksiä kulttuurista 2009 -tutkimus (PDF-tiedosto, 339 Kt)
Popkulttuuria Joensuussa -raportti (PDF-tiedosto, 158 Kt)

 • Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
 • Joensuun Kaupunki
 • Vipuvoimaa EU:lta

Pohjois-Karjala Helsingissä 2008

Vuonna 2008 Pohjois-Karjala piipahti vierailemassa Helsingissä. Joensuun Popmuusikot ry osallistui maakunnan yhteiseen ponnistukseen toteuttamalla hankkeen, jossa esiteltiin maakunnan vahvaa populaarikulttuurin osaamista pääkaupunkivierailun yhtenä osana ja tätä kautta markkinoitiin Pohjois-Karjalaa kulttuurimyönteisenä alueena. Keskeisenä tavoitteena hankkeessa oli esitellä ajankohtaista pohjoiskarjalaista populaarikulttuuriosaamista tunnetuista tähtiartisteista vaihtoehtoisempiin esiintyjiin. Hankkeessa toteutettiin uudenlainen viihdekonserttikonsepti Helsingin Kaivopuistossa ja tuotettiin laadukasta viihdeohjelmaa Esplanadin torilavalle. Hankkeella pyrittiin kohottamaan entisestään maakunnan tunnettavuutta populaarikulttuurin osaajana ja tätä kautta kasvattamaan alueen houkuttavuutta.

Viihdekonsertin suunnittelu aloitettiin syksyllä 2007 ja tapahtuma toteutettiin onnistuneesti 13.–15.6.2008. Hankkeen toteutus saatiin kokonaisuudessaan valmiiksi elokuussa 2008. Hanketta rahoittivat Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ja Joensuun kaupunki. Yhteistyökumppaneina toimivat Suomen Filmiteollisuus SF Oy, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun musiikin koulutusohjelma ja Helsingin kaupunki.

 • Joensuun kaupunki 160 vuotta
 • Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
 • Suomen Filmiteollisuus SF Oy

Rockbridge

Joensuun Popmuusikot ry toteutti rajayhteistyöhankkeen 2000-luvun alkuvuosina, jossa edistettiin venäläisten ja pohjoiskarjalaisten yhtyeiden vuoropuhelua. Rockbridge-projektin aikana järjestettiin lukuisia keikkoja ja tapahtumia sekä Venäjällä että Suomessa.

www.ilosaarirock.fi/rockbridge

 • Interreg III
 • Ilosaarirock
 • Joensuun kaupunki
 • Pohjois-Karjalan liitto