Rekisteriseloste

Joensuun Popmuusikot ry:n jäsenistön rekisteri- ja tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Joensuun Popmuusikot ry, PL 240, 80101 Joensuu
y-tunnus: 1088524-4
Käyntiosoite: Rantakatu 25 C, 80100 Joensuu
Puh. (013) 125 030
Sähköposti:

2. Yhteydenotto henkilörekisteri- ja tietosuoja-asioissa

Sähköpostitse: .

3. Rekisterin nimi

Joensuun Popmuusikot ry:n jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja säilytys

Rekisteriä käytetään Joensuun Popmuusikot ry:n jäsenistön hallinnointiin ja organisaation sisäiseen viestimiseen. Rekisterin tietoja käytetään myös yhdistystä koskeviin tilastollisiin laskutoimiin. Näiden tulokset eivät ole yhdistettävissä yksittäisiin henkilöihin.

Jäsenten henkilötietoja kerätään ja säilytetään vain Joensuun Popmuusikot ry:n toimesta. Kerätyt tiedot arkistoidaan ja säilytetään Joensuun Popmuusikot ry:n osoittamalla palvelimella, jonka valvonnasta vastaa yhdistyksen ylläpito.

Säilytämme henkilötiedot vain niin kauan kuin tietoja voidaan pitää tarpeellisina tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten kannalta, kuitenkin vähintään vuoden ja enimmillään viisi vuotta tiedon kirjaamisesta. Tietoja säilytetään kuitenkin tätä kauemmin, jos laki tai viranomaismääräykset tätä edellyttävät.

5. Rekisterin keskeinen tietosisältö

  • henkilön etu- ja sukuni
  • henkilön syntymäaika
  • henkilön lähiosoite
  • henkilön postinumero ja postitoimipaikka
  • henkilön sähköpostiosoite
  • tieto henkilön jäsenyydestä

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tietoa saadaan suoraan Joensuun Popmuusikot ry:n jäseniltä heidän ilmoittautuessa jäseniksi.

7. Tietojen luovutus

Tietoja käytetään ainoastaan Joensuun Popmuusikot ry:n jäsenistön hallinnointiin ja sisäiseen viestimiseen. Henkilöihin voi olla yhteydessä Joensuun Popmuusikot ry:n vastuuhenkilöt sähköpostitse, puhelimitse tai postitse.

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Väärinkäytöksissä yksittäisen henkilön tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille tai muille vastaaville tahoille.

Rekisterinpitäjällä on oikeus käyttää tai luovuttaa tietoja, mikäli se on tarpeen lain, säädöksen tai laillisen pyynnön johdosta; teknologian suojaamiseksi; oikeusvaateilta puolustautumiseksi tai niiden esittämiseksi; organisaatiomme, työntekijöidemme tai yleisön oikeuksien, etujen tai turvallisuuden suojaamiseksi; tai petoksen, muun rikoksen tai sääntöjemme rikkomisen tutkimisen yhteydessä.

Tietoja ei luovuteta rekisteristä EU- ja ETA-maiden ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojaus

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

9. Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Rekisterin henkilöllä on oikeus saada tarkistaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, oikeus kieltää antamiensa tietojen käytön ja muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa sekä saada tietää ketkä henkilöt ovat käsitelleet ja katselleet hänen tietojaan. Asiaa koskevat pyynnöt osoitetaan sähköpostitse: . Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

< Takaisin


Liity Joensuun Popmuusikoiden jäseneksi >