Joensuun PopmuusikotKerubi

Rahasto

Rahasto tukee paikallisia poppareita

Joensuun Popmuusikot ry:n rahasto tukee popmusiikin harrastusta Pohjois-Karjalassa jakamalla apurahoja alan harrastajille. Apurahoja myönnetään kolmesti vuodessa.

Apurahan saaja voi olla yksityinen henkilö tai yhteisö. Apurahoja myönnetään harkinnan mukaan tallenteiden tuottamisesta, esiintymismatkoista ja koulutukseen osallistumisesta aiheutuviin kustannuksiin sekä muihin popmusiikkiin läheisesti liittyviin hankkeisiin. Kustannukset korvataan kokonaan tai osittain.

Apurahoja myönnetään hakemusten perusteella. Hakemukset tehdään erityisellä lomakkeella tai vastaavansisältöisellä hakemuksella ja ne on palautettava Joensuun Popmuusikoiden toimistolle (Karjalankatu 1, PL 240). Hakemukset käsittelee Joensuun Popmuusikot ry:n hallituksen nimeämä toimikunta.

Apurahat maksetaan hankkeen toteuduttua. Apurahan maksamista varten hakijan on toimitettava tositteet sen hankkeen aiheuttamista kokonaiskustannuksista, johon avustusta on myönnetty. Mikäli toteutuneet kustannukset ovat alhaisemmat, avustusta pienennetään samassa suhteessa. Hakijat, joille avustusta on myönnetty ovat velvoitettuja ilmoittamaan muista kohteeseen myönnetyistä apurahoista sekä toimittamaan Joensuun Popmuusikot ry:n toimistolle kappaleen tuottamastaan äänitteestä.

Yksittäisen apurahan suuruus on maksimissaan 1000€ poikkeustapauksia lukuun ottamatta. Apuraha on käytettävä vuoden kuluessa hakuajan päättymisestä. Myönnetyt varat palautetaan rahaston käyttöön, mikäli hakija ei toimita tositteita hankkeeseen liittyvistä kuluista mainitun ajan kuluessa.

Samalle hakijalle myönnetään enintään yksi apuraha vuoden välein. Toisin sanoen avustusta saanut hakija ei voi osallistua kolmeen seuraavaan hakuun.

Apurahojen hakuajat päättyvät 15.1., 30.4. ja 15.9. Päätöksistä ilmoitetaan kirjallisesti.

Hakemuslomakkeet

Täytä hakemus huolellisesti ja palauta se Joensuun Popmuusikkojen toimistolle (käyntiosoite Karjalankatu 1, postiosoite PL 240, 80101 Joensuu).

Hakemuslomake PDF-tiedostona (2 sivua, 81 kt)
Hakemuslomake Word-tiedostona (2 sivua, 23 kt)
Hakemuslomake RTF-tiedostona (2 sivua, 15 kt)

Joensuun Popmuuskot ry Ilosaaririrock Rokumentti Rock Film Festival Nuori Rytmi Oy Kulttuurikeskus Karjalantalo Joensuun Töminä Oy Ravintola Kerubi