Hakuohjeet

Apurahoja myönnetään täältä löytyvän sähköisen hakemuksen perusteella.

Apurahojen hakuajat päättyvät 15.1., 30.4. ja 15.9. Päätöksistä ilmoitetaan sähköpostilla kuukauden sisällä haun päättymisestä.

Apurahan hakija voi olla yksityishenkilö tai yhteisö. Apurahoja myönnetään tallenteiden tuottamiseen, esiintymismatkoihin ja koulutukseen osallistumiseen sekä muihin popmusiikkiin läheisesti liittyviin hankkeisiin. Kustannukset korvataan joko kokonaan tai osittain.

Muistilista:

  • Apurahoja myönnetään vain syntyneisiin kustannuksiin. Eli maksat ensin itse ja liität laskun ja kuitit mukaan.
  • Sama hakija voi saada vain yhden apurahan vuodessa. Avustusta saanut hakija ei voi osallistua kolmeen seuraavaa hakuun.
  • Apurahaa myönnetään kerralla maksimissaan 1000 euroa / hanke.
  • Apuraha on käytettävä vuoden kuluessa sen myöntämisestä.
  • Apurahoja ei myönnetä myyntiin tarkoitettujen kansivihkojen ja levyjen painokustannuksiin.
  • Matkakorvausten osalta tarvitaan tarkka selonteko matkustaneista henkilöistä, matkan syystä ja päämäärästä sekä syntyneistä kuitilla todistettavista kuluista.
  • Avustusta ei myönnetä opintotuen piirissä oleviin koulutuksiin.
  • Apurahoja ei myönnetä laitteiston hankintaan tai korjaukseen, lukuun ottamatta erityisapurahaa.

Apurahat maksetaan hankkeen toteuduttua. Apurahan maksamista varten hakijan on toimitettava tositteet kuten lasku ja kuitit hankkeen aiheuttamista kokonaiskustannuksista. Mikäli kokonaiskustannukset ovat hakemuksessa esitettyjä alhaisemmat, avustusta voidaan pienentää samassa suhteessa. Hakijat ovat velvoitettuja ilmoittamaan muista hankkeeseen myönnetyistä apurahoista.

Yksittäisen apurahan suuruus on maksimissaan 1000 euroa poikkeustapauksia lukuun ottamatta. Hakemukset käsittelee Joensuun Popmuusikot ry:n hallituksen nimeämä toimikunta. Mikäli hakija ei toimita hankkeeseen liittyviä tositteita vuoden kuluessa myönnetystä apurahasta, apuraha raukeaa ja varat palautetaan rahaston käyttöön.

< Takaisin


Liity Joensuun Popmuusikoiden jäseneksi >