Joensuun Popmuusikot ry:n rahaston säännöt


Rahaston nimi on Joensuun Popmuusikot ry:n rahasto ja kotipaikka Joensuu


Rahaston tarkoituksena on tukea popmusiikin harrastusta Pohjois-Karjalassa


Tarkoituksensa toteuttamiseksi rahasto jakaa apurahoja popmusiikin harrastajille. Apurahan voi saada yksityinen henkilö tai yhteisö.

Apurahoja myönnetään harkinnan mukaan tallenteiden tuottamisesta ja julkaisemisesta, esiintymismatkoista ja koulutukseen osallistumisesta aiheutuviin kustannuksiin sekä muihin läheisesti popmusiikkiin liittyviin hankkeisiin. Kustannukset korvataan kokonaan tai osittain.


Rahaston omaisuuden muodostavat peruspääoma vähintään 200 000 euroa. Peruspääoman kasvattamisesta vastaa Joensuun Popmuusikot ry:n hallitus.

Rahasto voi vastaanottaa avustuksia, lahjoja ja testamentteja sekä muutoinkin sopivia luvallisin keinoin kartuttaa omaisuuttaan.

Rahaston omaisuudesta huolehtii Joensuun Popmuusikot ry:n hallitus.

Peruspääoma on säilytettävä vähentymättömänä.

Rahaston saamat tulot ja muut varat ovat käytettävissä rahaston tarkoituksen toteuttamiseen.


Apurahahakemuksia käsittelee Joensuun Popmuusikot ry:n vuosittain nimeämä toimikunta, johon kuuluu vähintään viisi (5) henkilöä.

Toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, joka ei kuitenkaan voi olla Joensuun Popmuusikot ry:n hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Toimikunnan toimikausi on yhdistyksen tilikausi.

Toimikunta on päätösvaltainen vähintään kolmen (3) jäsenen ollessa läsnä. Toimikunta on päätösvaltainen kahden kolmasosan äänten enemmistöllä.

Toimikunta on päätösvaltainen myöntämään apurahoja kolme (3) kertaa vuodessa ja päättämään apurahojen myöntämisen ajankohdista. Tieto hakuajoista on julkaistava viimeistään kahta (2) viikkoa ennen hakuajan päättymistä ainakin yhdessä laajalevikkisessä maakunnan sanomalehdessä tai laajasti kohderyhmää tavoittavassa sosiaalisen median lähteessä.

Toimikunta voi tarvittaessa kuulla ulkopuolisia asiantuntijoita.

Apuraha myönnetään hakemusten perusteella. Hakemukset tehdään erityisellä lomakkeella tai vastaavan sisältöisellä hakemuksella. Hakemuksista tulee selvästi ilmetä avustusta koskevien hankkeiden tavoitteet, budjetti ja käytännön järjestelyt.

Apurahan maksamista varten apurahan saajan on toimitettava tositteet toteutuneista kuluista.

Toimikunta voi halutessaan myöntää Joensuun Popmuusikot ry:n hallituksen suostumuksella apurahaa myös itse valitsemiinsa kohteisiin.


Rahaston nimen kirjoittavat toimikunnan puheenjohtaja ja Joensuun Popmuusikot ry:n puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai yhdistyksen toiminnanjohtaja yhdessä.


Rahaston tilikausi on Joensuun Popmuusikot ry:n tilikausi.

Rahaston tilintarkastajina toimivat Joensuun Popmuusikot ry:n tilintarkastajat.

Rahaston toimintakertomus on osa Joensuun Popmuusikot ry:n toimintakertomusta.


Rahaston sääntöjen muuttaminen, rahaston peruspääoman pienentäminen tai rahaston lakkauttaminen on tehtävä Joensuun Popmuusikot ry:n yleiskokouksessa.

Rahaston lakkauttamisen yhteydessä vapautuneet varat käytetään Joensuun Popmuusikot ry:n yleiskokouksen lakkauttamispäätöksessä määräämällä tavalla.

10§
Muilta osin noudatetaan Joensuun Popmuusikot ry:n sääntöjä ja yhdistyslain määräyksiä.

< Takaisin


Liity Joensuun Popmuusikoiden jäseneksi >