Hankkeet ja tutkimukset

Joensuun Popmuusikot ry:n toiminnasta on tehty useita tutkimuksia ja selvityksiä ja yhdistys on hallinnoinut monia hankkeita.

Tutkimukset

Projektitoimisto Proper selvitti Ilosaarirockin aluetaloudellisen vaikutuksen vuonna 2017. Selvityksen mukaan Ilosaarirock toi Joensuuhun 14,3 miljoonaa euroa.

Mikäli haluat ilmoittaa meille yhdistyksen toimintaan liittyvän opinnäytteen tai selvitystyön, niin lähetä sähköpostia osoitteeseen .

Hattunen, Niina; Oikarinen, Rosa: Kulttuurimatkailullinen Venäjä-pilotti : Loppuraportti  (2013)

Hattunen, Niina; Oikarinen, Rosa: Tuotteistamallako ne venäläiset tulee? : Kulttuurimatkailullinen Venäjä-pilotti  (2013)

Kinnunen, Maarit: ”Todella hyvä meininki kylällä” – Kulttuuritapahtuman kokonaiselämykseen vaikuttavat tekijät. Pro gradu -tutkielma.  (2013)

Laakkonen, Sanja: Ilosaarirockin majoituksen kehittäminen  (2013)

Laasonen, Teemu: Suomalainen rockfestivaali tänään ja huomenna : Ilosaarirock jatkuvassa kehityksessä  (2013)

Tiittanen, Sami: Ohjeistus ruokapalveluiden järjestämiseen suurtapahtumissa  (2013)

Aro, Marika: Kansalaisareenoilla vapaaehtoistoimintaa johtamassa! : VALIKKO-verkoston osaamiskartoituksen tulkinnoista tulevaisuuden osaamistarpeisiin  (2012)

Huuskonen, Anni: Roskisprinssi-elokuvan katsoja-analyysiin perustuvan markkinointikampanjan suunnittelu Facebook-sivulla  (2012)

Iso-Aho, Juha; Juhola, Esko: Kulttuuria vapaaehtoistyönä!  (2012)

Kauronen, Jetta: Dokumenttielokuvan digitaalinen värimäärittely  (2012)

Killström, Tuomo: Ilosaarirockin ilmeuudistus  (2012)

Kupiainen, Jari; Ruotsalainen, Marja-Liisa: Luovien alojen managerointi ja alueellinen kehitys : Kokemuksia Pohjois-Karjalasta  (2012)

Puhkala, Jonna; Heiskanen, Tanja: Rock in the East : Expectations Towards a Finnish Rock Festival in the Russian Context  (2012)

Rinta-Porkkunen, Veera: Festivaalityöläisen käsikirja : Toimenpide-ehdotus vastaavatoiminnan kehittämiseksi  (2012)

Ristolainen, Niina: Tervetuloa festareille! : Käytettävyys musiikkifestivaalien internetsivuilla  (2012)

Shemeikka, Karri: Ekologisuus Ilosaarirock-festivaalin rakentamisessa  (2012)

Tervonen, Irja: Suomalaiset elokuvafestivaalit  (2012)

Tuukkanen, Tiina; Wuolanne, Laura: Musiikkitapahtuman kävijätutkimus - Case Riihimäki Rock 2012  (2012)

Värtö, Mika: Rakkautta & Anarkiaa -elokuvafestivaalin vapaaehtoiset : Motiivit ja tyytyväisyys  (2012)

Hakulinen, Riikka: Akustisesti toimivan sisustuksen suunnittelu Kerubin Saliin  (2011)

Helander, Susanna: Blogi yritystoiminnan tukena : Case Ilosaarirock  (2011)

Hynynen, Riina: Ilosaarirock Ilosaarirock Recycled - tuotemalliston suunnittelu ja valmistus  (2011)

Juutilainen, Jenni: Rokumentti Rock Film Festival – asiakastutkimus  (2011)

Karreinen, Anu: Mobiilipalveluiden sisältösuunnittelu - Sisältöelementit opastuspalveluissa  (2011)

Mikkola, Jesse: Analogisen arkistomateriaalin käyttö Ilosaarirock - 40 vuotta säkällä -dokumenttielokuvassa  (2011)

Oikarinen, Rosa: Festivaalikonsepteja etsimässä  (2011)

Raivo, Petri: Kurkistus kulisseihin : Näkökulmia Pohjois-Karjalan elokuvamaakunnan rakentumiseen  (2011)

Rantanen, Mikko: Ilosaarirock-festivaalin hiilijalanjälki  (2011)

Aronen, Salla: Ilosaarirock-festivaalin kierrätyksen nykytila  (2010)

Hirvonen, Milja: Suomalainen musiikkifestivaali ja mediapalvelut : ohjeistus mediapalvelupisteen rakentamiseksi  (2010)

Kinnunen, Joni: Yhdeksän askelta kohti kehittyvää tapahtumaa  (2010)

Leskinen, Anu; Rieppo, Annika: Ruokamyynnin kehittäminen Ilosaarirockiin  (2010)

Vihavainen, Riikka: ”Me ollaan tavallaan iso perhe” : Yhteisöllinen klubitila vapaaehtoistyön näkökulmasta  (2010)

Leinonen, Kaisu: Suurten ulkoilmafestivaalien ympäristövaikutukset - kysely festivaalijärjestäjille  (2009)

Sormunen, Heidi: Ilosaarirock 2009 -festivaalin somistamien  (2009)

Taatinen, Tero: Ravi- ja niittyleirintä festivaalivieraan silmin – tutkimus Ilosaarirockin leirintäalueista  (2009)

Haverinen Riikka, Oksman Henna-Riikka: Ilosaarirockin aluetaloudelliset vaikutukset Joensuun kaupungissa heinäkuussa 2007  (2008)

Mikkonen, Jenni; Ristolainen, Katja; Taskinen, Heidi: Itäsuomalaisten tapahtumien asiakasprofiilit ja aluetaloudellinen vaikuttavuus  (2008)

Rinne, Tommi: WWW-palvelut tapahtumajärjestäjän työvälineenä Ilosaarirockissa. Pro Gradu –tutkielma.  (2008)

Rahunen Heidi: Ilosaarirockin asiakasprofiili  (2007)

Aspelund, Tommi: Aawastock 2005 -festivaalin visuaalinen ilme  (2006)

Tianen, Eeva: ”Äp oli ihana ja korppi huippu” - Ilosaarirockin ilma asiakkaiden ja järjestäjien silmin  (2005)

Asikainen, Tuomo: Tutkimus Ilosaarirockin taloudellisista vaikutuksista Joensuun elinkeinoelämälle vuonna 2003  (2004)

Riikola, Sisko: Ilosaarirock talkoolaisten työympäristönä  (2003)

Hakulinen, Sanna: Ilosaarirockin imagon merkitys Joensuulle  (2002)

Tahvanainen, Kari: Ilosaarirock, kulttuuria talkootyönä – festivaali tekijöidensä kokemana. Pro Gradu -tutkielma.  (2002)

Piiparinen, Asko; Voutilainen Hannu: Kokonaisvaltaisen markkinointiviestinnän merkitys Ilosaarirockin kehitykselle  (2001)

Romppanen, Minna: Kuvataiteilijan näkemys Ilosaarirockin 30-vuotisesta taipaleesta  (2001)

Hankkeet

Pumppu Pro -hanke

Pumppu Pro jatkoi Pumppu013-hankkeessa aloitettuja toimenpiteitä maakunnan musiikkialan kehittämiseksi. Hanke tuki biisintekijöitä ja bändejä matkalla kohti ammattilaisuutta ja sparrasi pohjoiskarjalaisten lauluntekijöiden sävellyksiä ja sanoituksia paremmiksi alan huippujen avulla.

Pumppu Pro -hanke järjesti pohjoiskarjalaisille muusikoille biisilinnaleirejä ja tuotantokoulutuksia sekä tarjosi uusille ja vanhoille musiikkialan yrittäjille yritysneuvontapalveluita. Hankkeen ytimeen kuuluivat musiikkialan kehittämiseen liittyvät toimenpiteet ja koulutustarpeet, joihin olemassa olevat oppilaitokset eivät suoraan tarjonneet opetusta. Pumppu Pro lisäsi yhteistyötä paikallisten musiikkialan oppilaitosten ja yrittäjien välillä ja teki näkyväksi erilaisia työllistymisvaihtoehtoja ja urapolkuja.

Hanke toteutettiin 1.1.2016–31.5.2017 välisenä aikana ja hanketta rahoittavat Etelä-Savon ELY-keskus ja Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö Josek Oy. Hankkeen kustannusarvio oli 103 537 euroa ja projektin hallinnoinnista vastasi Joensuun Popmuusikot ry.

Joensuu Rock Academy -hanke

Joensuu Rock Academy -hankkeen tavoitteena oli edistää musiikin avulla nuorten osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja arjen hallintaa. Hankkeen tavoitteena oli ennaltaehkäistä nuorten sosiaalista ja henkistä syrjäytymistä osallistamalla hankkeen kohderyhmän nuoret mielekkääseen, säännönmukaiseen ja tavoitteellisen toimintaan, jota tarjottiin bändivalmennusohjelman, musiikkipainotteisen koulutuksen ja pienryhmätoiminnan avulla.

Hankkeessa avustettiin nuoria selkeyttämään omia ammatillisia tavoitteitaan sosiaalisen vahvistamisen ja vertaistuen avulla. Hankkeessa parannettiin nuorten opiskelu- ja työelämävalmiuksia. Hankkeessa luotiin ohjausmalli, joka pyrittiin juurruttamaan osaksi maakunnan nuoriso-ohjausta.

Hanke toteutettiin 1.5.2015–30.6.2017 välisenä aikana ja hanketta rahoittivat Etelä-Savon ELY-keskus ja Joensuun Kaupunki. Hankkeen kustannusarvio oli 323 192 euroa ja projektin hallinnoinnista vastasi Joensuun Popmuusikot ry.

Pumppu 013-hanke

Pumppu 013 -hankkeen tarkoituksena oli parantaa pohjoiskarjalaisten musiikintekijöiden liiketoimintamahdollisuuksia ja tukea lahjakkaita tekijöitä ammattimaisempaan toimintaan. Hankkeessa edistettiin maakunnan musiikkiliiketoimintaa ja keskityttiin toimenpidetasolla pohjoiskarjalaisten musiikintekijöiden tukemiseen, kouluttamiseen sekä liiketoiminnallisen ajattelun ja osaamisen kasvattamiseen, jotta maakunnassa nousisi esiin uusia musiikkialan ammattilaisia. Hankkeessa toteutettiin toimialaa ja musiikintekijöitä monipuolisesti kehittäviä toimenpiteitä, joista keskeisimpänä oli musiikintekijöiden tuotteiden kaupallistaminen eli biisintekotaitojen hiominen taloudellisesti kannattavammaksi toiminnaksi.

Hankkeessa rakennettiin musiikkialan liiketoimintamalleja, joilla tuettiin muusikoiden liiketoimintamahdollisuuksien parantamista. Mallien rakentamisessa hyödynnettiin mm. Kirkastamo-hankkeen ja Teosto ry:n valtakunnallisen Pumppu-hankkeen sparrausta ja ohjaustoimintaa. Hanke teki yhteistyötä valtakunnallisesti ja paikallisesti musiikkitoimialan elinkeinotoiminnan edistämiseksi.

Hanke toteutettiin 1.9.2013–30.4.2015 välisenä aikana ja hanketta rahoittivat Pohjois-Karjalan ELY-keskus ja Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö Josek Oy. Hankkeen kustannusarvio oli 222 045 euroa ja projektin hallinnoinnista vastaa Joensuun Popmuusikot ry.

Musiikkialan klusteri

Pohjois-Karjalaa pidetään yleisessä keskustelussa musiikkimaakunta, mutta alan edistämiseksi on tehty poikkeuksellisen vähän kehittämistoimenpiteitä. Maakunnan musiikkialan toiminta ja markkinat ovat olleet tähän asti myös melko pirstaloituneita. Musiikkialan klusteri -hanke kokosi yhteen alan toimijat yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja mahdollisti tätä kautta maakunnan musiikin ja sen tekijöiden menestymisen.

Musiikkialan klusteri -hankkeessa selvitettiin musiikkialan liiketoiminnan volyymia ja työllistävää vaikutusta Pohjois-Karjalassa. Musiikki liittyy läheisesti useisiin eri toimialoihin kuten mainontaan, elokuvateollisuuteen ja peliteollisuuteen, joita pyritään voimakkaasti kehittämään Joensuun seudulla. Hankkeessa tehtiin nämä kytkennät ja niiden aluetaloudellinen vaikuttavuus näkyviksi. Hankkeessa vahvistettiin musiikkiin liittyvien yritysten, yhdistysten ja oppilaitosten keskinäistä verkottumista ja tavoitteellista alan kehittämistyötä.

Musiikkialan klusteri -hankkeen tavoitteena oli kartoittaa Pohjois-Karjalan musiikkialan toimijat ja nykytila sekä kerätä tilastotietoa alan kokonaisuuden hahmottamiseksi. Lisäksi hankkeen tavoitteena oli tehdä Pohjois-Karjalan musiikkialan kehittämis- ja toimenpidesuunnitelma ja perustaa maakuntaan musiikkialan kehittäjäryhmä.

Hankkeen rahoittajina toimivat Pohjois-Karjalan ELY-keskus (85% rahoitusosuus) ja Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö Josek Oy (15% rahoitusosuus). Hanke toteutettiin vuoden 2013 aikana ja toteutuksen kustannusarvio oli 50 000 euroa.

Harjoitus- ja työtilahotelli

Joensuun seudulla tarvitaan kipeästi harjoittelutiloja yhtyeille ja työtiloja taiteilijoille sekä monenlaisille muille luovan alan yrittäjille. Harjoitus- ja työtilahotelli -hanke selvitti kiinteistöjä ja uudenlaista toimintamallia tilaongelman ratkaisemiseksi. Hanke selvitti Joensuun seudulla erilaisia kiinteistöjä, joiden pohjalta luotiin toimintamalli populaarimusiikin ja esittävän taiteen yritysten, yhteisöjen ja vapaiden toimijoiden keskittymän synnyttämiseksi. Hanke selvitti harjoitus- ja työtilahotellin työ- ja toteutussuunnitelmia, saneeraus- ja liiketoiminnan käynnistämiskustannuksia sekä ratkoi tilan hallinnointiin liittyviä ydinkysymyksiä. Hankkeen tarkoituksena oli konkreettisesti saattaa harjoitus- ja työtilahotelli toteutukseen lähitulevaisuudessa.

Hanke toteutettiin vuoden 2013 aikana ja hanketta rahoittivat Pohjois-Karjalan ELY-keskus (85% rahoitusosuudella) ja Joensuun seudun kehittämisyhtiö Josek Oy (15% rahoitusosuudella). Hankkeen kokonaiskustannusarvio oli 50 000 euroa.

Suurtapahtumat ja Joensuun Laulurinne -hanke

Suurtapahtumat ja Joensuun Laulurinne -hankkeen tarkoituksena oli selvittää, mitä Joensuun Laulurinteen alueelta vaaditaan suurtapahtuman järjestämiseksi sekä mitkä ovat alueetta rajaavien toimijoiden, käyttäjien sekä kaupunkilaisten toiveet laulurinteen alueen kehittämisestä. Hanke keräsiu uutta tietoa ja koosti suunnitelman Laulurinteen alueen toiminnallisesti kehittämisestä erilaisten tapahtumajärjestäjien näkökulmasta. Samalla hankkeen aikana selvitettiin alueelta vaadittavaa tapahtumapalvelumallia ja rakennettiin mallia pysyvälle koordinaatiolle alueen palveluiden organisoimiseksi. Hanke lisäsi ja kehitti Mehtimäen alueen eri toimijoiden välistä vuoropuhelua.

Hankkeen rahoittajina toimivat Pohjois-Karjalan ELY-keskus (85% rahoitusosuus) ja Joensuun seudun kehittämisyhtiö Josek Oy (15% rahoitusosuus). Hanke toteutettiin vuoden 2013 aikana ja toteutuksen kustannusarvio on 50 000 euroa.

Kohti kansainvälisyyttä

Kohti kansainvälisyyttä oli Joensuun Popmuusikoiden hanke, jonka päämäärä oli kehittää verkostoja ja osaamista, joiden avulla yhdistyksen tapahtumien sisältöä parannetaan ilman kustannusten nousua. Sekä Ilosaarirockissa, että Rokumentissa on tehty pohjatyötä kansainvälistymiseen, molemmilla tapahtumilla on kansainvälisiä yhteistyökumppaneita ja suuri osa tapahtumien sisällöstä tulee Suomen ulkopuolelta. Verkostoituminen vaatii kuitenkin määrätietoista työtä ja erilaisten mallien kokeilua.

Kohti kansainvälisyyttä -hanketta rahoittivat Pohjois-Karjalan maakuntaliiton maakunnan kehittämisrahasto, Joensuun kaupunki sekä Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Hankkeen kesto oli 1.1.2010–31.12.2011.

Elävä Ilosaari

Elävä Ilosaari -hankkeessa tutkittiin, miten Joensuun keskustassa sijaitsevasta Ilosaaresta syntyy aktiivinen kohtauspaikka kaupunkilaisille ja monipuolinen tapahtumapaikka tapahtumatuottajille. Elävä Ilosaari hahmotteli odotuksia, toiveita ja suuntia Ilosaaren kehittämiselle.

Elävä Ilosaari -hanke toteutettiin alueellisen koheesio- ja kilpailukyky (KOKO) ohjelman rahoituksella ja hanke toteutettiin vuoden 2011 aikana. Elävä Ilosaari toteutettiin yhteistyössä Joensuun kaupungin hallinnoiman Kortteli 48 – luova osaamisyhteisö sekä Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun KuTu – kulttuurista tulevaisuutta hankkeiden kanssa.

Popkulttuurin uudisrakennuksen organisaation kehittäminen

Kulttuurikeskuksen ja elävän musiikin esittämisareenan synnyttäminen Joensuuhun on ollut Joensuun Popmuusikot ry:n sydäntehtävä lähes koko 2000-luvun, siitä saakka kun Rocklubi Kerubi haudattiin vuonna 2002. Kulttuurikeskuksen mahdollisuuksien selvittämiseksi syntyi Popkulttuurin uudisrakennuksen organisaation kehittämishanke, jonka tavoitteena oli luonnostella kulttuurikeskuksen liiketoiminta- ja sisällönkehittämissuunnitelma. Tavoitteisiin liittyi suunnitelma uudisrakennushankkeen rahoituskonseptista sekä kulttuuritalon arvojen, vision ja mission tuotteistaminen. Tavoitteena oli myös, että hanke luonnostelee popkulttuurin uudisrakennuksen kehittämiseksi toiminta- ja investointisuunnitelman, joka tukee koko maakunnan luovien alojen kehittymistä.

Hankkeen toteutuksen aikana selvitettiin useita eri konsepteja kulttuurikeskukselle ja lopputuloksena syntyi suunnitelma Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiön omistaman Karjalantalon uudistamisesta alueelliseksi rytmimusiikin keskukseksi.

Hanke toteutettiin 1.7.2008–31.12.2010 ja hankkeen tukijoina toimivat Pohjois-Karjalan maakuntaliitto (EAKR) sekä Joensuun kaupunki.

Lue lisää:
Pohjois-Karjalan asukkaiden käsityksiä kulttuurista 2009 -tutkimus (PDF-tiedosto, 339 Kt)
Popkulttuuria Joensuussa -raportti (PDF-tiedosto, 158 Kt)

Pohjois-Karjala Helsingissä 2008

Vuonna 2008 Pohjois-Karjala piipahti vierailemassa Helsingissä. Joensuun Popmuusikot ry osallistui maakunnan yhteiseen ponnistukseen toteuttamalla hankkeen, jossa esiteltiin maakunnan vahvaa populaarikulttuurin osaamista pääkaupunkivierailun yhtenä osana ja tätä kautta markkinoitiin Pohjois-Karjalaa kulttuurimyönteisenä alueena. Keskeisenä tavoitteena hankkeessa oli esitellä ajankohtaista pohjoiskarjalaista populaarikulttuuriosaamista tunnetuista tähtiartisteista vaihtoehtoisempiin esiintyjiin. Hankkeessa toteutettiin uudenlainen viihdekonserttikonsepti Helsingin Kaivopuistossa ja tuotettiin laadukasta viihdeohjelmaa Esplanadin torilavalle. Hankkeella pyrittiin kohottamaan entisestään maakunnan tunnettavuutta populaarikulttuurin osaajana ja tätä kautta kasvattamaan alueen houkuttavuutta.

Viihdekonsertin suunnittelu aloitettiin syksyllä 2007 ja tapahtuma toteutettiin onnistuneesti 13.–15.6.2008. Hankkeen toteutus saatiin kokonaisuudessaan valmiiksi elokuussa 2008. Hanketta rahoittivat Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ja Joensuun kaupunki. Yhteistyökumppaneina toimivat Suomen Filmiteollisuus SF Oy, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun musiikin koulutusohjelma ja Helsingin kaupunki.

Rockbridge

Joensuun Popmuusikot ry toteutti rajayhteistyöhankkeen 2000-luvun alkuvuosina, jossa edistettiin venäläisten ja pohjoiskarjalaisten yhtyeiden vuoropuhelua. Rockbridge-projektin aikana järjestettiin lukuisia keikkoja ja tapahtumia sekä Venäjällä että Suomessa.

Lue lisää:
www.ilosaarirock.fi/rockbridge

< Takaisin


Liity Joensuun Popmuusikoiden jäseneksi >